Verslag Startbijeenkomst 2016 – Organisatieverandering

Jelle RinzemaBijeenkomsten0 Comments

Op 12 februari vond de Startbijeenkomst 2016 van het Hartmans Netwerk plaats in het provinciehuis te Utrecht. Het Hartmans Netwerk vernieuwt, inherent aan ons gedachtengoed, continu – maar jaarlijks ook in samenstelling. Deze vernieuwde samenstelling rechtvaardigde, of wellicht zelfs: verplichtte ons, het organiseren van voldoende tijd voor kennismaking. Ook was tijd ingeruimd voor een stevige brainstorm inzake thema’s voor de themadagen en congressen dit jaar, en was in de middag gelegenheid om te leren over organisatieverandering van Saskia Borgers.

In de uitnodiging stond het al: het ochtendprogramma zou ons met het tempo van een Thalys in elkanders verleden, heden en toekomst doen storten. Machinist van het ochtendprogramma was Laura Peetoom, facilitator van brainstorms en illustrator. Laura begeleidt brainstorms en gebruikt creatieve technieken, maar begeleidt ook evaluaties of actiesessies op een energieke manier. De energie zat er bij de start van de dag al goed in, en de groep greep de kans om de nieuwe leden te leren kennen met beide handen aan. De acht nieuwe leden van het Hartmans Netwerk bleken assertieve, gretige en ambitieuze jonge ambtenaren en onder subtiele aansturing van Laura duurde het niet lang voordat de namen bij de gezichten waren gevonden, de hobby’s bij de hoofden en de banen bij de koppen.

Na een korte pauze, gevuld met verschillende gezonde en ongezonde manieren om het nog niet bepaald gedaalde energiepeil op te krikken, knalden de goed voorbereide pitches van 60 seconden de zaal in. Extreem gecomprimeerde informatie en lofuitingen over onderwerpen als sport, Europa, publiek-private samenwerkingen, digitalisering en de menselijke maat, vitaal platteland, transformaties in het kader van nieuwe wetgeving als de Omgevingswet, visualisaties en bestuurlijke vernieuwing wisselden elkaar af. Na elke pitch vulde de groep de aangedragen onderwerpen aan met suggesties, vragen en al bestaande kennis. Het eindresultaat was een lijst met thema’s voor de themadagen en congressen in het komende jaar. Na een korte verbale worsteling over wie welk thema voor zijn of haar rekening mocht nemen wist iedereen wat hem of haar te doen stond: enthousiast knallen naar de volgende bijeenkomst.

Na de lunch was het tijd voor verandering. Saskia Borgers, directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (en voorheen gemeentesecretaris, DG bij het ministerie van VROM, nogmaals gemeentesecretaris en organisatieadviseur) en Stijn Arts, programmamanager Organisatievernieuwing en senior Lean Adviseur bij de gemeente Utrecht, zouden ons vergasten op een waterval van ervaringen, succesverhalen en valkuilen, leermomenten en jubelcases. Stijn bleek helaas geveld door griep, waardoor Saskia aan de lat stond voor het vullen van tijd die eigenlijk voor twee sprekers gereserveerd was. Saskia bleek, zoals verwacht, uitstekend in staat deze verantwoordelijkheid op zich te nemen. Zij vertelde over haar inspirerende carrière tot dusverre, waarbij ze het duiden van de valkuilen die ze was tegengekomen niet schuwde. Sterke tips, zoals het behouden van je authenticiteit ook als je soms recalcitrant bent of net even anders, en het in balans houden van binnen en buiten (de organisatie), werden vol interesse opgepakt door het publiek.
Saskia adviseerde de groep bij een veranderwens deze niet als individu te proberen op te pakken, maar het collectief te organiseren. Na een uitleg over appreciative inquiry nodigde ze ons uit om een wandeling over de tiende verdieping van het gebouw te maken teneinde waarderend te kijken: onbevangen en zonder oordeel. Dat bleek vanzelfsprekend een mooie uitdaging. Met het advies om nooit een voetpad aan te leggen voordat je weet wat het gedrag is van de mensen die het pad zouden moeten gebruiken sloot Saskia haar interessante en leerzame interactieve presentatie af.

De dag werd afgesloten met een pubquiz en een diner in Bar Beton Rijnsweerd, gevestigd in het voormalige provinciekantoor van Utrecht. De pubquiz vindt plaats in een kleine zaal en werd, schoorvoetend toegegeven terecht, gewonnen door een team met een onnavolgbare naam. In de oude Statenzaal, nu omgebouwd tot sfeervolle dinerzaal, werden de overdag verbruikte calorieën weer aangevuld waarna iedereen tevreden zijns weegs ging.

Organisatie
Merel Tilstra

Merel

Organisatie
Jelle Rinzema

Jelle Rinzema

Twitter

Lid en webmaster 2015 - 2017.

Reageer op dit artikel