Jaarverslag 2016

Jelle RinzemaJaarplannen0 Comments

Zoals elk jaar is ook over het jaar 2016 een Jaarverslag opgesteld. Ditmaal worden jullie verwend met een enigszins traditionele versie, die overigens al behoorlijk 2.0 is, en een film-versie. Het zegt iets over je karakter. Sommigen lezen eerst het boek en kijken vervolgens de verfilmde versie. Anderen kijken de film en raken dusdanig geïnspireerd dat ze het boek ook moeten lezen. De restcategorie leest alleen het boekverslag, maar die verwacht ik hier niet aan te treffen ;). Aldus: kies en geniet. Eerst de tekst en dan de film of andersom, of een van de twee. Als je je maar verdiept.

1. Hartmans Netwerk

Bij deze ontvangt u het jaarverslag van het jaar 2016, waarin wij maar liefst 8 nieuwe leden mochten verwelkomen, 4 bijeenkomsten en 2 congressen hebben overleefd, twee oud-hartmanners genoten hebben van Harvard, we een nieuwe huisstijl en logo hebben ontwikkeld, onze website tot een groot succes hebben gemaakt en waarin wij voor het eerst op onze reserves hebben ingeteerd. Oftewel, het was een uitmuntend jaar.

Het bestuur van het Hartmans Netwerk bestond in 2016 uit de volgende leden:

Rosanna Stokes Voorzitter
Hendrik Hoekstra Penningmeester
Merel Tilstra Secretaris
2. Leden Hartmans Netwerk

In 2016 had het Hartmans Netwerk 20 leden.

Derdejaars

Gertjan Veneberg

 

BAR-Organisatie

(gemeente Barendrecht, Albrandswaard & Ridderkerk)

Programmamanager Decentralisaties in het Sociale Domein
Anne Visser Gemeente Hilversum Programmacoördinator Media, projectleider Cultuur
Jan Willem Schuurman Gemeente Dordrecht Senior Bestuursadviseur
Rosanna Stokes Gemeente Alphen a/d Rijn Teamleider
Soumi Aabouz Gemeente Amsterdam Medewerker processen en informatievoorziening maatschappelijke opvang
Celine Klemann Gemeente Maastricht Teammanager Wmo

Tweedejaars

Iris de Graaff Ministerie binnenlandse zaken en koningsrelaties Beleidsmedewerker migratie
Judith Jansen Provincie Gelderland Adviseur Strategie
Hendrik Hoekstra Gemeente Opsterland Adviseur openbare ruimte
Merel Tilstra RUD Utrecht Bestuurlijk juridisch adviseur
Jelle Rinzema Provincie Noord-Holland Beleidsadviseur Bibob en Integriteit
Sjors van Duren Provincie Gelderland Adviseur mobiliteit
Michiel Zwaan Gemeente Utrecht Concernstrateeg

Eerstejaars

Karin Fahner Gemeente Leiden Projectleider facilitair team
Eveliene Wassen Gemeente Landgraaf Casemanager in sociaal wijkteam
Debbie Dekkers Gemeente Hollands Kroon Projectleider zorginkoop
Luuk Donderwinkel Gemeente Renkum Communicatieadviseur
Paula van Hees Gemeente Westerveld Beleidsmedewerker sociaal domein
Riëtte Engelen Gemeente Nijmegen Wijkveiligheidscoördinator
Pleun Van Riemsdijk Gemeente Geldrop-Mierlo Teamleider transities sociaal domein
Eva Bruins Gemeente Den Haag Notulist van het college van B&W
3. Bijeenkomsten en congressen

Voor een verslag van onze bijeenkomsten en congressen verwijzen wij graag naar de uitgebreide verslagen op deze website: https://www.hartmansnetwerk.nl/category/bijeenkomsten/. Daar komen de verhalen en foto’s het beste tot hun recht. In de tabbladen vindt u een korte samenvatting.

3.1 Startbijeenkomst ‘organisatieverandering’

De ochtend van de startbijeenkomst had als doel de kennismaking met de nieuwe leden. Ook was er tijd ingeruimd voor een stevige brainstorm inzake thema’s voor de themadagen en congressen voor 2016. Laura Peetoom heeft ons hierbij geholpen en een visueel verslag gemaakt van de dag. Deze is terug te vinden op onze website. In de middag werden we bekend gemaakt met de wereld van de organisatieverandering. Saskia Borgers gaf hierbij duidelijke tips en liet het ons zelf uitproberen op de werkvloer van de RUD Utrecht. De dag werd afgesloten met een pubquiz.

Wat nemen we mee terug naar onze werkgever:

 • Behoud je authenticiteit, ook als je soms recalcitrant bent of net even anders.
 • Als je een organisatie wilt veranderen heb je een collectief nodig.
 • Blijf waarderend kijken, onbevangen en zonder oordeel.
3.2 Aprilbijeenkomst ‘Visualiseren kun je leren’ 

De aprilbijeenkomst van Hartmans Netwerk stond in het teken van design thinking en visualiseren. Tijdens deze dag werd de leden van het Netwerk geleerd om te denken als een designer bij het ontwerpen van beleid. We waren te gast in Eindhoven, de stad die als eerste van Nederland een designer in dienst heeft genomen om de gemeente te helpen bij het uitrollen van design thinking.

De dag werd gestart met een workshop over visuele manieren van communicatie, verzorgd door eerstejaars Debbie Dekkers. Na de lunch volgde een inspirerende wandeling door de design-buurt Strijp-S in Eindhoven. Kr8lab verzorgde vervolgens een workshop over design thinking een methode waarbij ambtenaren wordt aangeleerd om op een andere manier hun beleid vorm te geven.

Wat nemen we mee terug naar onze werkgever:

 • Dat beeld vele malen krachtiger is dan tekst;
 • Dat je de tijd moet nemen om te visualiseren;
 • Iedereen kan visualiseren.
3.3 Voorjaarscongres ‘Beleidsbeïnvloeding’

Tijdens het voorjaarscongres stond beleidsbeïnvloeding en de totstandkoming van besluiten centraal.

Daarvoor zijn op de eerste dag twee internationale sprekers uitgenodigd: Kevin Krizek en Kevin Mayne.

Kevin Krizek is visiting professor aan de Radboud Universiteit op het gebied van fietsen en fietsinfrastructuur, oftewel de ‘cycling professor’. Tijdens zijn presentatie heeft hij toegelicht hoe je ontwikkelingen kunt signaleren en hoe steden zijn gevormd door besluiten van mensen.

Kevin Mayne werkt voor de ECF, de Europese koepel van Fietsersbonden. Hij is een beleidsbeïnvloeder op Europees niveau en zou je kunnen omschrijven als lobbyist (maar dan zonder het grote geld).  Hij heeft met voorbeelden uitgelegd hoe beleidsbeïnvloeding werkt in Brussel, onder andere aan de hand van hoeveel geld er door bedrijven en andere organisaties aan wordt besteed. Daarnaast heeft hij een training gegeven in beleidsbeïnvloeding / herkennen van machtspatronen.

Op de tweede dag gingen we over van de theorie naar de praktijk. Paul Hanreats van Rijkswaterstaat gaf een toelichting op de infrastructurele projecten die op dit moment rondom Maastricht spelen, waarvan de tunnel onder Maastricht door de grootste en bekendste is.

Vervolgens was het tijd om eens kritisch naar onszelf te kijken. Want hoe bepaal je in deze tijden van verandering nu je eigen plek en kun je de veranderingen om je heen beïnvloeden? Hiervoor sloot Hanneke van der Meer aan, van Meer en Co training en coaching.

Wat nemen we mee terug naar onze werkgever:

 • Hoe kan beleid, beleidsmakers en politici van buitenaf beïnvloed worden;
 • Dat je zelfs grote infrastructurele projecten op een creatieve manier kunt aanpakken;
 • Een beter beeld van onze eigen plek in een constant veranderende omgeving.
3.4 Septemberbijeenkomst ‘Leiderschap in de publieke sector’

Na een inspirerende opening van de dag door gemeentesecretaris Pieter Jeroense, waarbij hij inging op zijn motivatie en eigen manier van leiderschap in zijn rol als algemeen directeur, zijn we aan de hand Nikol Hopman gedoken in de ins en outs van leiderschap in de publieke sector als fenomeen van wetenschappelijk onderzoek. Leiderschap is niet iets voorbehouden aan een leidinggevende; leiderschap gaat over je persoonlijke stijl en eigen overtuigingen. Houd je antennes aan, zoek de dialoog en common ground met je werkomgeving en besef dat jouw leiderschapsopgave het simultaan schaken op verschillende speelvelden is.

Aansluitend heeft Mariël Middendorp, directeur dienstverlening en sociaal domein en plv. gemeentesecretaris in Alphen aan den Rijn, ons meegenomen in haar carrièrepad en keuzes die ze daarin heeft gemaakt die haar zelfs finalist maakte in de verkiezing voor overheidsmanager van het jaar 2015.

Met deze bagage in de rugzak, ontvingen wij met de lunch een groep leidinggevenden uit de eigen organisaties met wie we in de middag in drie groepen in gesprek zijn gegaan over de toekomst van leiderschap in de publieke sector. Een inspirerend gedeelte waar uiteindelijk ook ruimte was voor een stukje intervisie en kennisdeling.

Wat nemen we mee terug naar onze werkgever:

 • ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’;
 • Om leiderschap te tonen hoef je geen leiderschapsrol te hebben.
3.5 Najaarscongres ‘Transformeren kun je leren’

De eerste dag van het najaarscongres startte met een indrukwekkend bezoek aan museum ’40-’45’, een museum over het Rotterdamse bombardement, de oorlogsjaren en de wederopbouw.

Jean Paul Gebben (lid van onze raad van advies) nam ons vervolgens mee in het omdenken aan de hand van een casus die hij als toenmalig burgemeester van Renkum had mee gemaakt. De uitdaging is daarbij om de politieke en ambtelijke werkelijkheid bij elkaar te brengen. Programmamanager Anita Olsthoorn nam ons daarna mee in hoe de gemeente Rotterdam de decentralisaties (de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet die van het Rijk en de provincie naar gemeenten zijn gegaan) oppakt. Aan de hand van een concrete casus in de jeugdzorg laat zij ons vanuit perspectieven het beleid bekijken: vanuit de ouders, de hulpverlener, omstanders, het stadsbestuur, etc.

Op Vrijdag was het tijd voor een casus waarin transformatie centraal staat: de Omgevingswet. Aan de hand van een uitgebreide toelichting van programmadirecteur Implementatie Omgevingswet Ineke van der Hee duiken we in de materie. Daarover ontstond een interessante discussie, met als gedeeld standpunt dat het van organisaties, en daarmee van ambtenaren, flexibiliteit vraagt. Het programma in de middag richtte zich op onze persoonlijke vaardigheden om te transformeren. Docente theatersport Frouke de Groot liet ons  deuren openen, vakanties plannen en interviews afnemen. Oefeningen die tot doel hadden om de ‘flexibele’ vaardigheden aan te spreken, naast de analytische vaardigheden die we zelf al in praktijk brengen.

Wat nemen we mee terug naar onze werkgever:

 • Transformatie gaat niet uit van een proces van A naar B, van Ist naar Soll, maar gaat uit van iets nieuws;
 • Wij en de rest van de ambtenaren zullen onder de Omgevingswet flexibeler moeten worden.
3.6 Slotbijeenkomst

Het Hartmans Netwerk bestaat 20 jaar! Om dit te vieren stond de slotbijeenkomst van 9 december 2016 in het teken van het lustrum.

’s Ochtens hebben we afscheid genomen van de derdejaars Hartmanners. Ook kregen we een workshop leadership. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje harvard scolarship.

In de middag nam Titus Livius (directeur Bestuur en Financiën Ministerie van BZK) ons mee in de bestuurlijke ontwikkelingen van de afgelopen 20 jaar. Als contradictie gaf gastspreker Hans Peter Benschop (directeur Trendbureau Overijssel) ons daarna een blik op de toekomstige trends.

Na een korte pauze was er tijd voor een paneldiscussie. Hiervoor zaten aan tafel: Jeroen Haan (lid dagelijks bestuur hoogheemraadschap Rijnland); Jan Markink (gedeputeerde provincie Gelderland); Bert Blase (burgemeester Vlaardingen / voorman ‘Code Oranje’) en Mark Buijs (burgemeester Boxtel). Aan Saskia Borgers (interim directeur Omgevingsdienst Groningen), de taak om het panel voor te zitten en de heren én het publiek in toom te houden. Het gesprek ging vooral over de vraag ‘wanneer en hoe betrekken wij inwoners bij maatschappelijke vraagstukken en hoe gaan wij om met hun zorgen en weerstand?

Na deze discussie was er de keuze tussen een rondleiding door kasteel Amerongen, een workshop ‘visualiseren kun je leren’ of ‘to behave or not to behave’.

Wat nemen we mee terug naar onze werkgever:

 • We moeten op zoek naar een nieuwe manier om met de inwoners van onze gemeenten en provincies in gesprek te gaan;
 • Hiervoor moeten we vooral – duurzaam – uitproberen en experimenteren;
 • Begin klein, zoek mensen met dezelfde energie en trek vooral niet aan een dood paard.
4. Harvard Scholarship

In 2016 zijn Sala Besic en Julius van Geen naar Harvard geweest. Zij hebben het college ‘immunity to change, finding your focus’ gevolgd.

In plaats van gewoon informatie te delen, moesten we echt hard aan het werk. We gingen op zoek naar ons eigen ontwikkelingsdoel en naar de reden waarom we dat op dit moment nog niet hadden bereikt. Hier zit vaak een aanname achter. De theorie is dat je door kleine stapjes al kunt testen of je aanname klopt. Als voorbeeld: Stel je wilt een nieuwe baan als teamleider, maar je aanname is dat je dat toch niet kunt. Je kunt deze aanname testen door bijvoorbeeld eerst een klein project te trekken. Hierbij heb je al een zeker niveau van leiderschap nodig. Vervolgens kun je een groter project trekken, of zelfs een programma. Als je daarin je leiderschapsrol goed oppakt, weet je dat je een functie als teamleider ook aankunt.

5. Exposure en werving

In 2016 is de nieuwe huisstijl met logo voor het Hartmans netwerk ontworpen en doorgevoerd op de website en social media.

In nagedachtenis van Hermanus Gerardus Hartman, oprichter van het Hartmans Tijdschrift, hebben wij onze eigen vorm van een tijdschrift bedacht. Iedere week wordt er door een van de Hartmans-leden een blog geschreven. Deze wordt op de website geplaatst. Door ons te liken op facebook of te volgen op twitter krijg je een berichtje als er een nieuwe blog wordt geplaatst. Ook vragen wij gastsprekers, leden van het algemeen bestuur en van de Raad van Advies een blog te schrijven. Hierdoor wordt de website erg levendig en up to date.

Daarnaast hebben we het contact met Binnenlands bestuur aangehaald en zijn er in 2016 twee A4-advertenties met de groepsfoto van de huidige leden geplaatst in het tijdschrift tijdens de wervingsperiode. Er zijn afspraken gemaakt om in 2016 weer exposure te creëren in het tijdschrift en op de site van binnenlands bestuur.

Uit de slotbijeenkomst bleek een aardige opkomst van oud-leden. Door een goed adressenbestand en tijdige communicatie met oud-leden hebben we veel mensen bereikt.

Reageer op dit artikel