Het Hartmans Netwerk zet zich in als klankbord, adviesgroep of netwerk van jonge ambtenaren voor allerhande adviesvragen vanuit het binnenlands bestuur. Daarnaast komen we als netwerk bij elkaar om van elkaar te leren en mee te kijken in andere organisaties.

Jaarprogramma

Op het totaal van onze activiteiten in het jaar dient het evenwicht tussen ‘halen’ en ‘brengen’ zichtbaar te zijn. Dit betekent dat de vrijheid bestaat bij het netwerk om de ene bijeenkomst meer te ‘halen’, in de andere meer te ‘brengen’. Om dit evenwicht goed te borgen én om onze activiteiten beter te structureren, maken we een activiteitenplanning voor het hele jaar.

  • Het Hartmans Netwerk treft elkaar zes keer per jaar met een start- en een slotbijeenkomst, twee congressen en twee tussentijdse bijeenkomsten. De invulling van deze bijeenkomsten is in principe ‘vormvrij’. De bijeenkomsten vinden plaats ‘op locatie’, in onze eigen of bij andere (aanverwante) organisaties. Naast het leren kennen van elkaars stad wordt op die manier de binding van Hartmans Netwerk met onze werkgevers versterkt.
  • We investeren in het contact met onze oud-leden door hen actief te betrekken bij onze activiteiten en van hen ook een inhoudelijke bijdrage te vragen aan onze bijeenkomsten. Daarnaast trekken we waar mogelijk op met het Stichtingsbestuur en Raad van Advies.

Ieder lid is een visitekaartje voor het Hartmans Netwerk. Het is onze wens om onze externe oriëntatie te vergroten. Daarvoor treden we als netwerk nog actiever naar buiten toe. Goede voorbeelden zijn onze aanwezigheid bij de Jonge Ambtenarendag en ons advies aan FAMO.

Advies nodig?

Heeft uw organisatie een adviesvraagstuk? Neem dan, met behulp van deze handig alhier geplaatste link, contact met ons op.