De naam Hartman op je curriculum geeft je een streepje voor, maar welke naam opent deuren die voor anderen gesloten blijven? Waar is de kans dat je wordt toegelaten 1 op 14 en komen er 24.000 aanmeldingen per jaar binnen?

Harvard University*

* Het Hartmans Netwerk is op geen enkele formele manier gelieerd aan Harvard University.

Binnen Harvard University zijn er verschillende business schools. De Kennedy School for Executive Education heeft meerdere programma’s voor (aankomend) leidinggevenden bij non-profit organisaties en overheden. Het zijn programma’s die zich voornamelijk richten op de Amerikaanse overheid, van lokaal niveau tot staatsniveau, maar buitenlandse deelnemers zijn van harte welkom. Er worden cases behandeld over leiderschap, cultuurverandering en over het meten van prestatieverbetering. Onderwerpen die voor de Nederlandse overheid ook zeer relevant zijn.

Het Hartmans Scholarship (waarvoor je naar Boston dient te vliegen, als je begrijpt wat we bedoelen) wordt aangeboden aan derdejaars Hartmanners. Zij kunnen in de drie jaar dat ze lid zijn sparen voor hun eigen bijdrage en verlof (voor zover nodig). Het is dan ook een extra beloning voor 3 jaar deelname en een waardevolle afsluiting van het lidmaatschap.

Selectiecriteria

 • Je bent 3e jaars lid van Hartmans Netwerk, het Hartmans Scholarship wordt als aanvulling op het 3e jaar gevolgd.
 • Je hebt een duidelijke visie op en ideeën over wat je wilt leren en welk programma je daarvoor wilt volgen bij een zekere universiteit in Boston. Je weet exact hoe dit past binnen:
  • Jouw eigen ontwikkeling;
  • de ontwikkeling van jouw organisatie;
  • de ontwikkeling en profilering van het Hartmans Netwerk.
 • Je hebt nagedacht over de manier waarop je de kennisdeling terug in Nederland vorm wilt geven.
 • Je moet kunnen voldoen aan de aanvullende financiële bijdrage (via de eigen organisatie en/of persoonlijk).
 • Je hebt je de afgelopen 3 jaar aantoonbaar ingezet voor het Hartmans Netwerk.

Per jaar worden uit de 3e jaars leden die voor een uitzendingsprogramma in aanmerking willen komen maximaal 3 personen geselecteerd.

Besluitvorming vindt elk jaar in januari plaats door de Raad van Advies. Het Hartmans Scholarship wordt op dit moment geëvalueerd.