Joris Bierman
18 juni 2022

In Nijmegen is een actieprogramma Inclusie ontwikkeld, in overeenstemming met het VN-verdrag Handicap. Verschillende maatschappelijke partijen hebben zich verenigd in een coalitie om samen met de gemeente hieraan te werken. Het Hartmans Netwerk spiegelde met deze coalitie hoe de samenwerking met de gemeente versterkt kon worden.

De uitvoering van het actieprogramma Inclusie en de samenwerking hieromheen is soms een zoektocht, want ambitie en snelheden van de verschillende betrokken organisatie lopen nogal eens uiteen.

Vanuit het Hartmans Netwerk zijn we namens de huidige coalitie van partijen die betrokken zijn geweest bij het opstellen van het actieprogramma gevraagd om mee te kijken en denken hoe de uitvoering sterker kan worden verankerd, als de onderlinge samenwerking wordt versterkt.

Speedinterviews

De leden van het netwerk splitsten zich op in kleine groepjes om te werken aan een advies. In een aantal korte rondes spraken ze met verschillende deelnemers van de coalitie. Met deze werkwijze kwamen we snel tot resultaat, volgens Hartmanner Joris: “Aan de hand van deze speedinterviews kwamen we direct tot de kern van het vraagstuk. Hierdoor kon elk groepje meteen werken aan aanbevelingen om de samenwerking te versterken en deze dezelfde middag nog teruggeven aan de leden van de coalitie.”

“Op basis van de gesprekken die we gevoerd hebben, constateerden elk groepje bij alle coalitieleden veel intrinsieke motivatie, ieder vanuit hun eigen achtergrond en kwaliteiten, om zich hard te maken voor een toegankelijk Nijmegen”, zegt Hartmanner Michael. “Er is echt momentum om verder te bouwen aan de samenwerking. Elk groepje heeft op zijn manier aangegeven wat voor de doorontwikkeling van de samenwerking nodig is.”

Eindadvies

De verschillende adviezen van de groepjes zijn uiteindelijk gebundeld tot één eindadvies. Het belangrijkste advies is om de focus positief en zelfbewust te verleggen naar de toekomst. Joris: “De coalitie heeft zelf the key to success in handen. De leden van de coalitie hebben veel expertise en kennis te bieden. Het is van groot belang daarbij met een frisse en positieve blik te werken, en elkaars kwaliteiten te erkennen en te benutten”

Lees het hele eindadvies hier.

Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is hét netwerk voor talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur. Hartmanners zetten graag hun tanden in taaie vraagstukken. Benieuwd wat het Hartmans Netwerk kan betekenen voor uw gemeente, provincie of maatschappelijke organisatie? Lees onze flyer en neem gerust contact met ons op.