Joris Bierman
22 oktober 2022

Het startsein is gegeven, onze deuren zijn geopend. Je kunt je vanaf vandaag aanmelden voor het Hartmans Netwerk! We geven graag aan wat je kan verwachten als je lid wordt van het netwerk.

Het Hartmans Netwerk is een klein netwerk met leden die onderling sterk zijn verbonden. Er is veel ruimte voor eigen ideeën, persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling en het opzoeken van nieuwe uitdagingen. Het is hét netwerk voor talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur.
Hartmanners hebben hart voor de publieke zaak. Wij kijken verder. Naar onszelf, naar ons vak en naar het openbaar bestuur. We vinden elkaar in onze verscheidenheid, onze talenten en onze nieuwsgierigheid. Dat daagt ons uit om niet alleen naar onszelf te kijken maar ook naar de maatschappij en de samenleving om ons heen. Wat gebeurt er, wat zien we, waar kunnen we iets bijdragen en hoe ontwikkelen wij ons zó dat we een meerwaarde kunnen leveren aan het openbaar bestuur?

Wat ga je doen als lid?

Als Hartmanner ben je 3 jaar lid van het netwerk. Ieder jaar hebben we – tussen half februari en begin december – verschillende bijeenkomsten en activiteiten op de planning staan. Samen met een groepje Hartmanners ga jij een van deze bijeenkomsten organiseren. Waarover deze bijeenkomst gaan? Dat bepaal je zelf aan de hand van de leerdoelen die jij en je groepje hebben.

Startbijeenkomst

Bij de startbijeenkomst worden de nieuwe leden verwelkomd en staat kennismaking met elkaar centraal. Daarnaast is er een deel inhoudelijk programma, tegelijkertijd is dit dus ook de eerste ‘congresdag’.
Verder wordt besproken wat het thema van het aankomende jaar is, wordt er een kalender gemaakt en wordt met elkaar bepaald wie welke bijeenkomst gaat organiseren. Tot slot bespreken we welke werkgroepen er dit jaar nuttig en nodig zijn. Denk aan het bijhouden van social media, werving en selectie etc. Er wordt van je verwacht dat je bij een van de werkgroepen aansluit. We doen het tenslotte allemaal met elkaar!

Eendaagse en Tweedaagse bijeenkomsten

De eendaagse en tweedaagse bijeenkomsten zijn bijeenkomsten die gevuld kunnen zijn met interactieve activiteiten, inspirerende sprekers en workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling. Of we gaan op bezoek bij een gemeente of maatschappelijke organisatie om advies te geven over een bepaald vraagstuk.
In totaal hebben we zes bijeenkomsten per jaar, waarvan er drie tweedaagse bijeenkomsten zijn. Naast kennis en inspiratie opdoen, is er ook tijd om de andere Hartmanners beter te leren kennen. Zo hebben we ook een jaarlijks alumnibijeenkomst om de contacten met (alumni) leden van het netwerk te behouden en te versterken.
Aangezien de leden van het Hartmans Netwerk overal in Nederland actief zijn, is het een verrassing waar deze bijeenkomsten zullen zijn.

Afscheidsbijeenkomst

Bij de afscheidsbijeenkomst nemen we afscheid van de derdejaarsleden en blikken we samen terug op het afgelopen jaar.

Meld je aan

We zijn een gelijkwaardig netwerk, waarin geen hiërarchische verhoudingen zijn tussen leden. De eerstejaars worden dus gelijk betrokken bij alles wat er speelt in het netwerk. Samen maken we dit netwerk!

Ben je enthousiast geworden en wil je graag je bijdrage leveren aan het netwerk? Meld je dan aan.