Introductie

Het Hartmans Netwerk: een selecte groep van 21 young professionals met hart voor de publieke zaak. We zijn professionals van hoge kwaliteit met innovatiekracht. Leden van Hartmans leren met en van elkaar tijdens bijeenkomsten die we zelf organiseren rondom thema’s uit de actualiteit. Dat levert veel op: enthousiasme, inspiratie, nieuwe ideeën en een netwerk waar we altijd op terug kunnen vallen. Onze gevraagde én ongevraagde adviezen zijn gebaseerd op ervaringen uit ons eigen werkveld.

 

Wat is het Hartmans Netwerk?
Hartmanners zijn tussen de 25 en 32 jaar en hebben hun hart verpand aan het publieke domein. Ieder lid is gescreend op zijn kwaliteiten en vaardigheden. Onze werkgevers en werkgebieden verschillen: van grote tot kleine gemeente en van waterschap tot provincie. Het aantal van 21 zorgt voor de mogelijkheid gemakkelijk bij elkaar te komen en vragen uit te zetten.

Onze missie? Wij zijn een op het openbaar bestuur gericht netwerk dat vanuit het hart komt met vernieuwende en inspirerende oplossingen door het ontwikkelen, verbinden en uitdragen van ideeën voor maatschappelijke vraagstukken. We doen dit door de inzet van betrokken young professionals met verschillende achtergronden, die elkaars persoonlijke vaardigheden versterken.

Lid worden van het netwerk?

Hartmans is elk jaar op zoek naar nieuwe leden: jonge ambitieuze ambtenaren, werkzaam bij gemeenten, waterschappen en provincies, die met overtuiging en visie werken aan een betere overheid. Van deze nieuwe leden verwachten we dat ze gedurende drie jaar tijd, energie en creativiteit willen investeren in gezamenlijke activiteiten. Kandidaten voor 2017 – 2019 kunnen zich aanmelden tot 30 november 2016. Klik hier voor meer informatie.