Visie

‘Met een kloppend hart streven wij er naar om met elkaar bij te dragen aan een vitale samenleving, waar wij onderdeel van uitmaken.’

Missie

Wij zijn een op het openbaar bestuur gericht netwerk;

  • dat vanuit het hart komt met vernieuwende en inspirerende oplossingen door het ontwikkelen, verbinden en uitdragen van  ideeën voor maatschappelijke vraagstukken;
  • door inzet van betrokken young professionals met verschillende achtergronden, die elkaars persoonlijke vaardigheden versterken.

Doelstellingen

  • We onderhouden een kwalitatief hoog en divers netwerk van young professionals, werkzaam bij decentrale overheden en bouwen dit netwerk verder op.
  • We vergroten onze kennis en vaardigheden over het openbaar bestuur, recht, organisatie en management.
  • We dragen actief vernieuwende en inspirerende oplossingen uit over maatschappelijke vraagstukken waar het openbaar bestuur mee wordt geconfronteerd.

De congressen staan veelal in het teken van onze persoonlijke ontwikkeling, terwijl we de resultaten daarvan ook actief willen ‘teruggeven’ aan het openbaar bestuur.