Missie

Hartmanners hebben hart voor de publieke zaak. Wij kijken verder. Naar onszelf, naar ons vak en naar het openbaar bestuur. We vinden elkaar in onze verscheidenheid, onze talenten en onze nieuwsgierigheid. Samen zijn we het Hartmans Netwerk: een netwerk van leden, alumni en topfunctionarissen binnen het openbaar bestuur.

Visie

Hét netwerk voor talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur.

Doelstellingen

  • We onderhouden en ontwikkelen een netwerk van jonge professionals met hart voor de publieke zaak;
  • We vergroten onze kennis over het openbaar bestuur en spelen in op actuele thema’s;
  • We ontwikkelen onszelf, elkaar en daarmee het openbaar bestuur.

De congressen staan veelal in het teken van onze persoonlijke ontwikkeling, terwijl we de resultaten daarvan ook actief willen ‘teruggeven’ aan het openbaar bestuur.