HYPE

Het succes van Hartmans heeft ertoe geleid dat Stichting Fonds Hartman nog een activiteit is gestart: HYPE, wat staat voor Hartman Young Professionals for Europe.

HYPE is een netwerk voor ambitieuze young professionals met hart voor Europa. HYPE-leden verdiepen twee jaar lang hun kennis over de Europese Unie en vergroten hun vaardigheden. Door die persoonlijke ontwikkeling vergroten ze de slagkracht van Nederland in Europa en vice versa.

HYPE-leden komen uit ministeries, provincies, gemeenten en onderzoeksinstellingen. Hoewel overheden steeds actiever en bewuster met de Europese bestuurslaag omgaan, speelt de Europese Unie geen volwaardige rol in Nederland. Te vaak nog wordt Europa als iets extra’s gezien, voor buiten het normale werkproces. HYPE wil dit veranderen. Young professionals die zich bezighouden met Europese Zaken komen met elkaar in contact, delen hun kennis, ontwikkelen expertise en genereren samen nieuwe energie.

Overige partners

Andere netwerken waarmee het Hartmans Netwerk contact heeft zijn:

  • FAMO, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid, is een actieve vereniging met als doel haar leden kennis te bieden en hen te laten netwerken met vakgenoten. Het oogmerk van FAMO is de advies- en beslisfunctie van de leden te ondersteunen.
  • Stichting Jonge Ambtenaren (Jonge Ambtenarendag), organiseert elk voorjaar een inspirerende dag voor jonge ambtenaren uit heel Nederland. Voor ambtenaren – jong van geest of leeftijd – en werkzaam binnen alle overheidsinstanties.
  • VNG Trainees, het initiatief vanuit de VNG dat jong talent de kans biedt om zijn kwaliteiten te tonen in de gemeentelijke praktijk.
  • Vereniging van Gemeentesecretarissen, de beroepsvereniging voor gemeentesecretarissen. Vrijwel iedere gemeentesecretaris is lid van de vereniging.

Ook partner worden

Hartmans Netwerk staat altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Bent u onze nieuwe partner? Neem dan contact met ons op.

Links