Het Hartmans Netwerk is een initiatief van de Stichting Fonds Hartman, die wordt ondersteund door de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS). Het netwerk heeft een Raad van Advies die bestaat uit (voormalig) topfunctionarissen binnen het openbaar bestuur. De Raad van Advies levert niet alleen inhoudelijke inbreng voor het Hartmans Netwerk, maar is ook betrokken bij de selectie van nieuwe leden voor het netwerk en bij de selectie van kandidaten voor het Hartman Harvard Scholarship. De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

  • Jon Schilder (Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit)
  • Saskia Borgers (organisatie-adviseur bij WagenaarHoes en directeur a.i. van de Omgevingsdienst Groningen)
  • Jean Eigeman (voormalig wethouder in Culemborg en lid Eerste Kamer)
  • Jean Paul Gebben (burgemeester van gemeente Dronten)