Dit is het Hartmans Netwerk

Hartmanners komen na een bijeenkomst van het netwerk altijd thuis vol met nieuwe ideeën en inspiratie.

Over

Bijvoorbeeld omdat we net iets hebben opgestoken over data- en informatiegedreven werken. Of omdat we in een intervisiesessie meer hebben geleerd over onszelf en elkaar. Kennis opdoen over nieuwe onderwerpen, omgaan met werken (balanceren) in een politiek-bestuurlijke omgeving of inzicht krijgen in je eigen kwaliteiten of valkuilen. You name it, wij bespreken of behandelen het.

Wij helpen ook organisaties in het openbaar bestuur met complexe vraagstukken. Zo leren we niet alleen, maar maken we ook het verschil.

Lees hier waar we als netwerk voor staan.

Missie en visie

Missie
Hartmanners hebben hart voor de publieke zaak. Wij kijken verder. Naar onszelf, naar ons vak en naar het openbaar bestuur. We vinden elkaar in onze verscheidenheid, onze talenten en onze nieuwsgierigheid. Samen zijn we het Hartmans Netwerk: een netwerk van leden, alumni en topfunctionarissen binnen het openbaar bestuur.

Visie
Hét netwerk voor talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur.

Het Hartmans Netwerk is een initiatief van de Stichting Fonds Hartman, een studiefonds dat in 1934 is opgericht.

Stichting Fonds Hartman

De stichting ondersteunt het netwerk en daarmee de ontwikkeling van jonge ambtenaren in Nederland. Naast het Hartmans Netwerk faciliteert de stichting ook Hartman Young Professionals for Europe (HYPE).

Hartman Young Professionals for Europe

Ons zusje

De Stichting Fonds Hartman ondersteunt naast het Hartmans Netwerk ook Hartman Young Professionals for Europe (kortweg HYPE).

HYPE is een netwerk voor ambitieuze young professionals met hart voor Europa. HYPE-leden verdiepen twee jaar lang hun kennis over de Europese Unie en vergroten hun vaardigheden. Door die persoonlijke ontwikkeling vergroten we de slagkracht van Nederland in Europa en vice versa.

 • 1884
  geschiedenis
  1884: Het begin

  Hermanus Gerardus Hartman, onder andere gemeentesecretaris in Goes, richt hetTijdschrift ter beoefening van het Administratief Rechtop en geeft daarmee een belangrijke impuls aan de vorming en opleiding van bestuursambtenaren.

 • 1894
  geschiedenis
  1894: Hartman jr. wordt hoofdredacteur

  De inspanningen van de heer Hartman om de kwaliteit van de gemeentelijk medewerkers te vergroten via het Tijdschrift worden na zijn overlijden overgenomen door zijn zoon, destijds griffier van de provincie Zeeland. Hartman junior zal tot 1923 hoofdredacteur blijven.

 • 1934
  geschiedenis
  1934: Een fonds voor het financieel ondersteunen van ‘studeerenden’

  Ter ere van het 50-jarig bestaan van het Tijdschrift, inmiddels het Hartmans Tijdschrift ter beoefening van het Administratief Recht geheten, wordt het Hartmans-tijdschrift-fonds opgericht. Studenten en jonge ambtenaren die hun vakstudie niet kunnen betalen, kunnen via dit fonds studiebeurzen aanvragen.

 • 1988
  geschiedenis
  1988: Einde van het Tijdschrift

  In 1988 houdt het Tijdschrift na 104 jaar op te bestaan. Ondertussen stort het bestuur zich al enige tijd met volle overgave op nieuwe plannen voor een maatschappelijke bijdrage van het fonds. Eind jaren ’50 viel namelijk de noodzaak van particuliere studiebeurzen weg toen de overheid voor studiefinanciering ging zorgen.

 • 1997
  geschiedenis
  1997: Start van het Netwerk

  Het stichtingsbestuur richt in samenwerking met de VNG in 1997 de Studiekring Hartmans op. Jonge ambtenaren krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen. Later zal deze studiekring in het Hartmans Netwerk overgaan.

 • 2009
  geschiedenis
  2009: Oprichting van HYPE

  In 2009 viert men het 75-jarig jubileum van het Fonds Hartman. De stichting start in dat jaar ook een nieuw netwerk: Hartman Young Professionals for Europe, kortweg HYPE. De leden van dit netwerk verdiepen twee jaar lang hun kennis over de Europese Unie en vergroten hun vaardigheden.

 • 2020
  geschiedenis
  2020: Gezamenlijke huisstijl en nieuwe websites

  Om de relatie tussen de Stichting Fonds Hartman, het Hartmans Netwerk en HYPE beter te benadrukken wordt er gewerkt aan een eenduidige huisstijl en nieuwe website. In 2020 gaat deze nieuwe website online.

Partners

Dit zijn onze partners