Wie we zijn van Hartmans Netwerk.

Jonge ambtenaren die vol energie werken aan de toekomst van Nederland.

Hartmans Netwerk

Bij het Hartmans Netwerk komen we elkaar tegen. Alle leden zijn geselecteerd op hun kwaliteiten en vaardigheden. Hartmanners werken bij gemeenten (groot en klein), provincies of waterschappen aan maatschappelijk opgaven. Ieder vanuit hun eigen werkgebied: van jeugdzorg tot ruimtelijke ontwikkeling en van financiën tot sport. Die verscheidenheid maakt het netwerk zo uniek en waardevol. Elk jaar verwelkomen we zeven nieuwe leden, die dan drie jaar lid zijn.

Hartmans Netwerk

Dit zijn de leden van Hartmans Netwerk

Maak kennis met de alumni van Hartmans Netwerk.

Onze alumni

Het Hartmans Netwerk heeft in de afgelopen jaren heel wat leden met hart voor de publieke zaak aan zich weten te binden. Na drie jaar houdt het avontuur op, maar de alumni blijven een belangrijk onderdeel van ons netwerk.

Maak kennis met de Raad van Advies van Hartmans Netwerk.

Raad van advies

Het Hartmans Netwerk heeft een Raad van Advies die bestaat uit topfunctionarissen en deskundigen binnen het openbaar bestuur. De leden van de Raad geven vanuit hun achtergrond, kennis en ervaringen een belangrijke inhoudelijke inbreng aan het Hartmans Netwerk. De Raad van Advies is ook betrokken bij de selectie van nieuwe leden voor het netwerk.

Hartmans Netwerk

Dit is de Raad van Advies

Het Hartmans Netwerk wordt ondersteund door de Stichting Fonds Hartman.

Stichting Fonds Hartman

Het Fonds wordt beheerd door het stichtingsbestuur. In het bestuur zitten 6 leden.

Stichting Fonds Hartman

Dit zijn de bestuursleden van de stichting