Marianne Verkade
14 oktober 2020

Ambtenaar zijn is een van de leukste beroepen die er is. Maar waarom is dat eigenlijk zo?

Ambtenaar zijn anno 2019 is een uitdaging. De samenleving is complex, tegenstrijdige dilemma’s vragen gelijktijdig om aandacht en we balanceren voortdurend heen en weer tussen de ambtelijke en de politieke werkelijkheid en niet te vergeten de veranderende samenleving. Het wordt steeds lastiger om deze werelden bij elkaar te brengen en te houden.

Als ambtenaar willen we graag iets voor iemand betekenen, echt iets bijdragen aan de samenleving. Het geeft ons voldoening. Maar toch staan wij constant op een evenwichtsbalk waarop wij in de ene hand ‘de ambtelijke werkelijkheid’ vasthouden en aan de andere kant de ‘politieke werkelijkheid’. Ook wel de belangen versus de feiten. Belangen en feiten hoeven niet met elkaar overeen te komen. Sterker nog, dat is vaker niet zo dan wel.

Dit jaar leerden de leden van het Hartmans Netwerk hoe je goed kunt bewegen en balanceren tussen deze twee werkelijkheden. Ontwikkelingen in de samenleving kennen bijvoorbeeld geen structuur of hiërarchie. Onze organisaties wel. Elke gemeente kent een raad, college, directie, management. We worden gevraagd om besluitvorming voor te bereiden in samenwerking met de samenleving. Maar uiteindelijk kiest onze organisatie de richting en kan besloten worden het advies van de samenleving naast zich neer te leggen. Dit is een lastige situatie maar door constant heen en weer te bewegen en begrip te tonen voor de verschillende structuren kom je er samen uit. De ambtenaar van de toekomst is zich daarom continu bewust van die verschillende structuren en weet zich te verhouden tussen de stromende werkelijkheid ‘buiten’ en de hiërarchische organisatie ‘binnen’.

De verschillen tussen beide werelden bij elkaar brengen, maakt ons werk zo uitdagend en leuk. Door met elkaar te balanceren geven we invulling aan de uitdagingen van de toekomst!

Dit artikel hebben we geschreven als bijdrage voor Binnenlands Bestuur.