Joris Bierman
14 oktober 2020

De toekomst voorspellen is lastig, zo niet ondoenlijk. Toch doen we het vaak, en gaan we bij voorspellingen vaak uit van een optimistisch toekomstbeeld. Andere mogelijke uitkomsten laten we liever buiten beschouwing. Om beleid beter te laten aansluiten op de toekomst, volgden Hartmanners een training scenarioplanning.

Wie voorbereid wil zijn op de toekomst, moet oog hebben voor verschillende scenario’s. Als verschillende scenario’s in beeld zijn, kunnen mensen in de organisatie beter doordachte beslissingen nemen. Zo maakt een wedstrijdzeiler de meeste kans op een overwinning als hij van tevoren heeft nagedacht over uiteenlopende mogelijkheden die tijdens de race kunnen plaatsvinden. Wat als ik in een mistbank terechtkom? Wat als er een storm opkomt?

Onder begeleiding van Paul de Ruijter en Stuart van den Bos hebben we tijdens het slotcongres van 2019 een aantal mogelijke scenario’s ontwikkeld voor ondermijnende criminaliteit in Nederland. Door trends op een zinvolle wijze aan elkaar te koppelen ontstonden een aantal uiteenlopende, complexe scenario’s. Vanuit ieders kennis, expertise en voorstellingsvermogen werden beelden toegevoegd aan deze scenario’s. Deze toekomstbeelden gaven weer inzicht in mogelijke oplossingen om met de geschetste ontwikkelingen om te gaan.

Het werd duidelijk dat scenarioplanning geen doel op zich is. Het is vooral een methode om een vollediger beeld te krijgen van mogelijke kansen en risico’s in de toekomst en hoe je daar het best op in kan spelen. Als je wendbaar wil zijn voor de toekomst, is het belangrijk je altijd af te vragen: wat als…?

Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is hét netwerk voor talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur. Hartmanners ontwikkelen zichzelf, elkaar en daarmee het openbaar bestuur. Ook lid worden van het Hartmans Netwerk? Kijk hier of neem contact met ons op.