Simone Hendriks
6 december 2022

In 1997 ging de eerste lichting van het Hartmans Netwerk van start. Dit jaar bestaat het netwerk dus 25 jaar. En dat moest natuurlijk gevierd worden! In Open de Koepel in Haarlem was onze jubileumbijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst spraken Annette van Hussel (voorzitter van ons stichtingsbestuur), Daan Roovers (Denker des Vaderlands 2019-2021) en Jan van Ginkel (loco-provinciesecretaris Provincie Zuid-Holland). Zij prikkelden alumni en huidige leden met vragen als:
– is een crisis vaak geen verwaarloosd probleem? En is daarvoor niet alleen een snelle oplossing maar vooral ook een lange termijn visie nodig?
– zijn er niet zoveel crises dat oplossen vooral prutsen is?
– heeft de overheid voldoende gezag om crises op te lossen?
– moet een ambtenaar niet vooral een deler zijn? Delen van gezag, van kennis en van netwerk.

Met als kernboodschap: we leven in een land dat streeft naar efficiëntie en effectiviteit. De morele dimensie in vraagstukken mist. Wees je bewust van waar je bent. Voeg je eigen authenticiteit toe en ga af op je eigen morele kompas. Dan voeg je waarde toe.

Tijdens het diner was er volop tijd voor herinneringen ophalen en bijpraten. Mooi om te horen hoe positief iedereen terugkijkt op zijn tijd bij het Hartmans Netwerk en hoe vertrouwd het weerzien voelde.

Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is hét netwerk voor talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur. Hartmanners vergroten hun kennis hun kennis over het openbaar bestuur en spelen in op actuele thema’s. Ook lid worden van het Hartmans Netwerk? Kijk hier of neem contact met ons op.