Jolien den Hartog
14 oktober 2020

Op 18 september 2020 kwamen we voor het eerst sinds de startbijeenkomst in dit Corona jaar bijeen. Ditmaal in Data Stad Deventer. Het programma stond geheel in lijn in het teken van data gedreven werken en hoe startups hier slim mee omgaan.

Elke seconde van de dag delen wij (on)bewust data met verschillende partijen. Deze data wordt door specialisten gezien als het nieuwe goud. Met dit goud kunnen wij als overheid gerichter en effectiever beleid maken. Maar hier maken we nog maar beperkt gebruik van.

Tijdens de sessie werd uitgelegd welke ontwikkelingen en mogelijkheden bestaan op het gebied van data. Het is echt ongekend wat anno 2020 mogelijk is. In de sessie werden voorbeelden aangereikt waarin deze nieuwe technologieën worden ingezet en ‘disruptief’ word geïnnoveerd. Het is daarbij belangrijk dat je niet enkel voortbouwt op je bestaande producten maar (ook) de koers roekeloos omgooit en nieuwe markten aanboort. Daarnaast krijgen we tips mee voor het opzetten van dergelijke processen in onze eigen organisaties.

Voor de nieuwsgierige lezers: maak het innovatieteam (financieel) onafhankelijk, geef ze vertrouwen, tijd en ruimte om aan de slag te gaan en verwacht niet direct grote successen.

Net even anders

Normaal zouden wij twee dagen hebben uitgetrokken voor dit interessante thema maar door de Covid-19 hebben wij ervoor gekozen om een eendaags congres te organiseren. Dus helaas dit keer geen uitgebreide borrelavonden en gezellige ontbijtsessies. Het maakte de sfeer er gelukkig niet minder om.

Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is hét netwerk voor talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur. Hartmanners vergroten hun kennis hun kennis over het openbaar bestuur en spelen in op actuele thema’s. Ook lid worden van het Hartmans Netwerk? Kijk hier of neem dan contact met ons op.