Joris Bierman
8 november 2020

Een mooi initiatief vanuit buurtbewoners, hoe ga je daar als gemeente mee om? De gemeente Groningen onderzocht hoe zij de buurttaxi in de wijk Selwerd verder kon ondersteunen. Het Hartmans Netwerk gaf advies.

Een aantal jaar geleden hebben Inwoners van de Groningse wijk Selwerd een buurttaxi opgezet, om buurtgenoten die minder mobiel zijn binnen de wijk te kunnen vervoeren. Naast deze logistieke functie vervult deze buurttaxi ook een belangrijke sociale rol. De gemeente Groningen ondersteunt dit burgerinitiatief, en bekeek op welke manier de samenwerking met kon worden voortgezet.

Snelkookpansessie

Het Hartmans Netwerk bracht beweging in dit vraagstuk. Een dag lang spraken leden van het netwerk in groepjes met alle betrokkenen rondom dit burgerinitiatief. Zo kwam er helder beeld over de belangen, wensen, zorgen en mogelijkheden van de verschillende partijen. Aan de hand van deze gesprekken stelden we advies op over de toekomstige samenwerking tussen de gemeente en de buurttaxi. Aan het eind van de dag werden deze adviezen aan alle betrokkenen gepresenteerd in een afrondend gesprek.

Vanuit verschillende achtergronden en met een frisse blik keken we naar dit onderwerp. In deze snelkookpansessie bundelden we onze krachten. Dat leverde veel op: enthousiasme, inspiratie en vernieuwende ideeën. Met deze unieke werkwijze kwamen we zo snel tot resultaat.

Hartmans Netwerk

Het Hartmans Netwerk is hét netwerk voor talent dat het verschil wil maken in het openbaar bestuur. Hartmanners zetten graag hun tanden in taaie vraagstukken. Benieuwd wat het Hartmans Netwerk kan betekenen voor uw gemeente, provincie of maatschappelijke organisatie? Lees onze flyer en neem gerust contact met ons op.

Dit adviestraject is georganiseerd in samenwerking met:

Gemeente Groningen
Werkbedrijf Selwerd
Buurttaxi Selwerd